PRINCE2 og SCRUM er 2 projektmetoder der er i fremgang både i Danmark men også i resten af verden. For mange er de 2 metoder modsat rettede og kan på ingen måde bruges sammen.

 

I dette indlæg vil jeg kort forklare:

 

–       Hvad er PRINCE2

–       Hvad er SCRUM

–       Hvordan de giver værdi at bruge sammen

–       Hvordan de kan kombineres

 

PRINCE2 kort fortalt

 

PRINCE2 er en projektledelsesmetode med engelsk baggrund og bruges i hele verden af både offentlige og private virksomheder. Metoden består kort fortalt af 7 processer, 7 temaer og 7 principper.

 

PRINCE2 7 principper

 

De 7 principper i PRINCE2 er:

–       Fortsat forretningsbegrundelse

–       Tage ved lære af erfaring

–       Fastlagte roller og ansvar

–       Faseopdeling

–       Afvigelsesstyring

–       Fokus på produkter

–       Tilpasning til projektmiljøet

 

Kort fortalt skal et projekt i PRINCE2 have forretningsbegrundelse gennem hele projektet – ellers skal det lukkes. Projektorganisationen har fastlagte roller og ansvar – alle ved hvad der forventes af dem – og hvilke opgaver der skal løses.

 

PRINCE2 7 processer

 

PRINCE2 har fastlagte processer for projekters livscyklus – fra start til afslutning. De 7 principper i PRINCE2 er:

 

–       Start af et projekt – har projektet nok forretningsværdi?

–       Initiering af et projekt – planlægning og specificering

–       Ledelse af en faseovergang – detailplanlægning af en fase

–       Styring af en fase – ledelse af en enkelt fase

–       Styring af produktleverancer – ledelse af produktudvikling

–       Ledelse af et projekt – styregruppens ledelse af projektet

–       Afslutning af et projekt – kontrolleret afslutning af projektet

 

Start af et projekt giver organisationen et indledende billede af om projektet har forretningsværdi nok i forhold til de omkostninger der er forbundet med projektet og klargør en egentlig initiering af projektet.

 

Initiering af projektet er planlægning af projektet, risikoledelse, interessentledelse, kommunikationsledelse og ikke mindst specificering af projektets leverancer.

 

PRINCE2 7 temaer

 

PRINCE2 har 7 temaer der dækker over den værktøjskasse der bruges i forbindelse med PRINCE2 projektledelse. De 7 temaer er:

 

–       Business case

–       Organisation

–       Kvalitet

–       Planlægning

–       Risiko

–       Ændringer

–       Fremdrift

 

Indholdet af temaerne bruges i forbindelse med de 7 processer i PRINCE2 og især planlægningstemaet indeholder stærke værktøjer til produktbaseret planlægning der sætter fokus på hvad projektet skal levere og ikke hvordan. Med andre ord giver det organisationen mulighed for at blive enige om, hvad projektet skal levere, og hvordan det afgøres hvornår det er leveret i korrekt kvalitet.

 

SCRUM kort fortalt

 

SCRUM er en såkaldt agil proces der har sin baggrund i softwareudvikling men bruges i dag til alle mulige former for projekter, dog stadigt overvejende inden for IT.

 

SCRUM er en langt simplere proces end PRINCE2 – mindre rigid – men til tider ofte sværere for organisationens ledelse at forstå.

 

Kort fortalt opererer SCRUM med en produktbacklog som indeholder de funktioner som et projekt skal levere. Funktionerne fra produktbacklogen prioriteres løbende og en passende mængde implementeres i såkaldte sprints der dækker over en kortere udviklingsiteration mellem en uge og en måned.

 

Med andre ord, kan man i forbindelse med hvert nyt sprint bestemme, hvad der skal udvikles i næste sprint baseret på hvad der giver mest forretningsmæssig værdi.

 

En central del af SCRUM er de daglige scrums hvor projektteamet mødes og informerer omkring:

 

–       Hvad har jeg lavet siden i går

–       Hvad vil jeg arbejde med indtil i morgen

–       Evt. Udfordringer

 

Fordelen ved dette daglige møde er tæt  kommunikation og daglig måling af fremdrift og evt. Udfordringer.

 

Men SCRUM kræver en høj grad af involvering af virksomheden i forhold til at tage beslutninger ”on the fly”.

 

PRINCE2 og SCRUM i sammenhæng

 

PRINCE2 og SCRUM har hver deres fordele og ulemper – ingen af dem er en ”silverbullet”.

 

Hver for sig bruges de af rigtig mange virksomheder globalt – kombineret på den rigtige måde kan de give noget af det gode fra begge metoder – men det kræver en virksomhed der er procesmoden, er god til at tage beslutninger og respekterer de behov forskellige dele af organisationen har i forbindelse med projekter.

 

Der findes flere mulige måder at kombinere PRINCE2 og SCRUM – hvor den mest oplagte er at bruge SCRUM som leverancemetode i PRINCE2 processen styring af produktleverancer. En PRINCE2 arbejdspakke bliver i den forstand til en SCRUM sprint backlog og SCRUM burndown til en PRINCE2 kontrolpunktsrapport.

 

PRINCE2 taler til ledelsen og holder styr på mange af de ting som ikke er indbygget i SCRUM. SCRUM giver fleksibilitet og mulighed for at arbejde agilt og ændre retning under vejs i projektet og giver god styring af fremdrift, risici og ikke mindst syndlighed.

 

Kom i gang med PRINCE2 og SCRUM

 

Hos Crevato har vi hjulpet både danske og internationale virksomheder med PRINCE2 og SCRUM og hvordan de bruges i sammenhæng.

 

Hvis du er interesseret i en af metoderne eller hvordan de kan bruges sammen er du meget velkommen til at kontakte os for en dialog omkring mulighederne for jeres virksomhed.