Projektledelse er svært på grund af projekters natur. Projekter karakteriseres af følgende:

 

–       Projekter skaber forandringer

–       Projekter håndteres af en midlertidig organisation

–       Projekter involverer ofte personer på tværs af organisationen og  fra andre organisationer

–       Projekter er unikke – de leverer et unikt produkt

–       Projekter er forbundet med usikkerhed

 

Med ovenstående i mente har vi lavet en kort tjekliste som du kan bruges som udgangspunkt til at lave et sundhedstjek på jeres egne projekter. Både inden i går i gang og mens projektet kører.

 

Projekt sundheds tjekliste

 

Nedenstående 14 udsagn skal vurderes med en score fra 0 til 10 – hvor 10 er den højst mulige score for et område.

 

–       Projektet har en aktiv og deltagende sponsor

–       Projektet har en aktiv risiko og emne styring

–       Projektet har fungerende procedurer for ændringshåndtering

–       Projektets plan er baseret på planlægning nede fra og ikke styret af besluttede deadlines

–       Projektplanen opdateres på en ugentlig basis så den altid afspejler realiteterne

–       Projektplanen tager højde for projektets risiko / emne profil – der er tid, ressourcer og økonomi nok til at håndtere projektets profil

–       Projektet er bemandet med de bedst mulige ressourcer med de rigtige kompetencer i forhold til projektets behov

–       Vurder projektets moral / drive

–       Projektet arbejder ud fra en komplet og detaljeres kravspecifikation

–       Projektet har en klar og fortsat forretningsbegrundet business case

–       Projektets deltagere er aktive og parate til at deltage i projektet

–       Projektet er teknisk realiserbart

–       Projektet har en aktiv kvalitetsledelse

–       Projektet har fortsat tilstrækkelig budget til at blive gennemført

 

Maksimum score er 140 point, hvilket svarer til 100% sandsynlighed for at projektet har den rette sundhedstilstand og kan levere det forventede udbytte.

 

Omvendt vil en score på 70 point give en 50% sandsynlighed for at projektet har en sundhedstilstand der gør at det kan levere det forventede udbytte.

 

Optimer projektets sundhed

 

Hos Crevato arbejder vi blandt andet med at vurdere projekters sundhed og på denne baggrund hjælpe projektet med at optimere sundheden i projektet via konkrete tiltag og ændringer i projektet.

 

Hvis du på baggrund af ovenstående sundhedstjek af dig eget projekt er interesseret i at høre mere omkring mulighederne for at optimere sundheden i dit projekt og forøge sandsynligheden for at projektet leverer den forventede værdi – er du meget velkommen til at kontakte os med dit resultat for ovenstående, så er vi klar til at hjælpe dig videre.