PRINCE2 har en voksende popularitet både i Danmark og i udlandet. Der er således mere end 1.000.000 certificerede projektledere på verdensplan.

 

Men er PRINCE2 det rigtige valg for din virksomhed? Og er PRINCE2 det rigtige valg til alle projekter?

 

Hvorfor skal i vælge PRINCE2?

 

Styr på tingene

PRINCE2 står for ”projects in controlled environments” – med andre ord projekter i et kontrolleret miljø. Hvis I ønsker at køre projekter på en kontrolleret måde, at have styr på tingene og tage beslutninger på et veloplyst grundlag, så kunne PRINCE2 være noget I skal kigge nærmere på.

 

Projekter med forretningsbegrundelse

 

Et af principperne bag PRINCE2 er at alle projekter skal have forretningsbegrundelse fra start til slut. For at sikre, at et projekt har forretningsbegrundelse skal der udarbejdes en business case der synliggør det udbytte som projektet vil give, og hvordan det realiseres.

 

Effektiv brug af ledelsestid

 

PRINCE2 baserer sig på afvigelsesstyring, hvilket betyder, at projektets styregruppe træffer overordnede beslutninger og overlader den daglige styring til projektlederen for projektet. Så længe projektet holder sig til de aftaler som er truffet, så styrer projektlederen og styregruppen kan fokusere på den overordnede ledelse. Det sparer tid og frigør tid til at træffe de rigtige beslutninger på et oplyst grundlag.

 

Effektiv brug af ressourcer

 

Projektorganisationen i PRINCE2 er klart defineret i forhold til roller og ansvar. Det betyder, at ressourcer bruges effektivt fordi alle ved hvad der forventes af dem og kender deres arbejdsopgaver.

 

Professionalisering af projekteksekveringen

 

De fleste medarbejdere vil gerne levere arbejde af en god kvalitet og levere et professionelt stykke arbejde. Processerne og kvalitetsstyringen i PRINCE2 er med til at levere professionelle projekter og tilhørende produkter.

 

Fælles retningslinjer og sprog

 

Kører virksomheden flere samtidige projekter giver PRINCE2 er fælles sprog på tværs af projekter – projekterne kan nemmere sammenlignes. Sproget gør det effektivt når virksomheden genbruger skabeloner og standarder på tværs af projekter.

 

I bliver klogere

 

I PRINCE2 opsamler og evaluerer man løbende sin erfaring så den kan genbruges i andre projekter og til at forbedre det aktuelle projekt. Med andre ord slipper I for at begå de samme fejl flere gange og bliver mere og mere effektive over tid.

 

Lettere at tilføre erfarne projektledere

 

PRINCE2 er så udbredt, at det er let for virksomheden at få tilført PRINCE2 projektledere ude fra i forbindelse med spidsbelastning eller i forbindelse med udvidelse af organisationen. Projektlederne kender til metoden på forhånd og skal altså fokusere udelukkende på at lære jeres organisation at kende.

 

PRINCE2 kan kombineres med andre metoder

 

PRINCE2 er en universel projektledelsesmetode som kan bruges til alle former for projekter. Samtidigt kan det kombineres med mere specialistorienterede metoder inden for f.eks. softwareudvikling, byggeri eller service.

 

Sådan kommer i videre med PRINCE2

 

PRINCE2 er ikke for alle – hvis man ikke ønsker at arbejde professionelt med projektledelse og ikke ønsker at have styr  og struktur på projekterne – så vil man ikke synes om PRINCE2.

 

Omvendt er PRINCE2 noget som rigtig mange virksomheder vil have stor gavn af, som vil effektivisere og professionalisere virksomheden.

 

Typisk involverer indførslen af PRINCE2 i en virksomhed elementer af:

 

–       Træning og certificering af projektledere i PRINCE2 (enten internt eller via offentligt kursus)

–       Træning og undervisning af styregrupper og projektdeltagere

–       Rådgivning omkring tilpasning af PRINCE2 til virksomheden

–       Tilpasning og implementering af skabeloner til virksomhedens brug

–       On the job træning og coaching af projektteams og projektledere

 

Hvis I ønsker at høre mere omkring PRINCE2 og om PRINCE2 kunne være noget for jeres virksomhed vil vi meget gerne deltage i et indledende møde omkring jeres muligheder for at drage fordele af PRINCE2 og hjælpe med at skitsere, hvordan I kommer i gang med PRINCE2.

 

Kontakt Morten Askholm for at booke et uforpligtende møde omkring PRINCE2.

 

Crevato samarbejder med QRP International der er akkrediteret trænings organisation (ATO) for blandt andet PRINCE2 og udbyder PRINCE2 certificering i Danmark og det meste af Europa både som offentlige kurser og interne kurser. I samarbejde arbejder vi med at udvikle virksomheders projekteksekveringsevne via træning i og rådgivning omkring projektledelse (PRINCE2) og programledelse (MSP).