Risikoledelse er essentielt, hvis virksomheden skal optimere værdien af de initiativer den iværksætter (programmer og projekter). Men risikoledelse handler også om at sikre og optimere den daglige drift af forretningen.

 

De fleste projektledere arbejder med risikoanalyser i forbindelse med opstart af projektet. Hvis det virkelig skal få en betydning for virksomheden skal risikoledelse forankres i hele virksomheden fra drift til strategisk niveau.

 

Enterprise Risk Management (ERM)

 

Enterprise risk management (ERM) er risikoledelse på virksomhedsniveau og brugt strategisk til at optimere den daglige drift og værdien af strategiske initiativer.

 

Risici kan befinde sig på følgende niveauer:

 

–       Strategisk

–       Program

–       Projekt

–       Operationelt

 

Risici på strategisk niveau har indflydelse på de langsigtede mål, hvor i mod risici på operationelt niveau har indflydelse på de kortsigtede mål.

 

Risikoledelse på virksomhedsniveau giver blandt andet følgende muligheder:

–      Færre overraskelser i forbindelse med projekter og programmer

–      Mere effektiv brug af ressourcer

–      Bedre service internt og eksternt

–      Reduceret brug af ledelsestid til at bekæmpe “ildebrande”

 

Proces for risikoledelse

 

PRINCE2 projektledelse har en proces til risikostyring og ledelse på projektniveau som kan bruges som udgangspunkt for at arbejde med risikoledelse i virksomheden.

 

Overordnet består risikostyringsprocessen af følgende elementer:

 

–       1. Identificer kontekst

–       2. Identificer risici

–       3. Evaluer

–       4. Planlæg

–       5. Implementer

 

Processen skal ses som en kontinuerlig proces, hvor man løbende opdaterer konteksten og identificerer nye risici som så evalueres, planlægges og implementeres.

 

1. Identificer kontekst

 

Identifikationen af konteksten handler om at forstå formål og strategi for en given virksomhed og dens forandringer. En god strategisk forretningsanalyse er starten for at have et fælles udgangspunkt for at forstå den kontekst som risici skal evalueres og håndteres op i mod.

 

Typiske værktøjer kan være analyser som:

 

–       PESTLE

–       SWOT

–       Interessentanalyse

 

2. Identificer risici

 

Med en forståelse for den kontekst som risici findes i skal man løbende identificere nye risici på alle niveauer i virksomheden. Dette kan ske i forbindelse med workshops, ledelsesmøder og medarbejderfeedback.

 

Alle projekter og programmer bør som minimum identificere risici i forbindelse med opstart af programmet eller projektet. Herefter skal risici løbende identificeres både på styregruppe og operationelt niveau.

 

3. Evaluer risici

 

Med en forståelse for risici og deres kontekst skal risici evalueres så der kan arbejdes med dem. Som minimum skal man evaluere:

 

–       Sandsynlighed

–       Konsekvens

–       Nærhed

 

Her er det vigtigt at virksomheden har faste standarder for, hvilken skala der bruges til evaluering af risici så risici kan sammenlignes på tværs.

 

Det er desuden en god praksis at evaluere konsekvensen økonomisk så man kan sammenligne den økonomiske konsekvens af de samlede risici og evt. bruge dette som en del af budgetplanlægningen.

 

4. Planlæg risiko reaktioner

 

De evaluerede risici skal håndteres. Enten ved at acceptere at de eksisterer eller ved at iværksætte reaktioner til håndtering af risici. Reaktionerne skal have en ejer og en implementeringsansvarlig så forankring af risici sikres.

 

5. Implementer risiko reaktioner

 

De planlagte reaktioner skal føres ud i livet og overvåges. Som en del af implementeringen opstår der måske nye risici der skal behandles.

 

Centralt risikoregister og evaluering

 

For at få det fulde udbytte af risikoledelse kræver det at virksomheden har et centralt register til håndtering af risici så de kan sammenlignes på tværs af projekter, programmer og operationelt.

 

Desuden skal virksomheden udarbejde standarder for, hvordan risici evalueres så risici kan sammenlignes ud fra ens kriterier.

 

Kom i gang med risikoledelse og ERM

 

Hvis i vil optimere værdien af de strategiske forandringer og den daglige drift kunne risikoledelse / ERM være noget for jer. Crevato kan hjælpe jer i gang med risikoledelse og sikre en god forankring af risikoledelse i virksomheden.

 

Kontakt os for en uforpligtende dialog omkring, hvordan risikoledelse kan optimere jeres virksomhed.