En del virksomheder har en IT afdeling der udvikler og vedligeholder både interne og eksterne produkter. Et af de ønsker der ofte står øverst på listen er, at have et effektivt flow fra ide til gennemført ændring.
Med andre ord, at virksomheden på en effektiv måde kan reagere på de behov der løbende opstår i markedet og implementere de ændringer der understøtter disse behov.

Identificer processen fra ide til produktion

Første skridt mod at skabe en effektiv proces er at dokumentere den nuværende proces. Dette gøres bedst via en workshop med deltagere fra de involverede parter (fra ide til produktion).
Den nuværende proces tegnes op – inklusiv de beslutninger der kræves undervejs samt de dokumenter eller andre produkter der skal fremstilles.

Identificer spild i processen

Når den eksisterende proces er beskrevet er næste skridt at identificere spild i processen. Med spild menes aktiviteter og dokumenter der ikke bidrager med værdi til det endelige produkt eller sænker flowet fra ide til produktion.
Eksempler på spild i en typisk udviklingsproces er:

 • Delvist færdiggjort arbejde
 • Ekstra processer der ikke bidrager med værdi
 • Ekstra funktionalitet som ikke bidrager med værdi
 • Skift mellem opgaver
 • Ventetid
 • Flytning og overlevering af information
 • Fejl

Det er ikke altid at alle spildtyper kan fjernes – men oftest kan man reducere mængden af spild.

Prioriter og fjern spild

Når spild er identificeret i processen er næste skridt at prioritere spildet så man starter med at reducere eller fjerne det spild der har den største indflydelse.

Lav den nye proces

Med baggrund i den eksisterende proces og det spild der er identificeret i processen kan man begynde at tegne den nye proces for udvikling, hvor man forsøger at fjerne eller reducere det spild som der er identificeret.

Implementer den nye proces

Når der er enighed omkring den nye proces skal processen implementeres. Nogle gange gøres det nemmest på en gang – andre gange er det bedre at implementere ændringen i små skridt.
Når den nye proces implementeres er det vigtigt at kunne måle de fremskridt der sker i forbindelse med implementeringen. Dette kan f.eks. gøres som den tid det tager fra en ide fødes til den er i produktion. Men man kan også måle på delelementer i processen. F.eks. tiden fra ideen fødes til den er beskrevet og godkendt.

Få hjælp til at fjerne spild

Vi kan hjælpe jer med at fjerne spild fra jeres udviklingsproces og skabe et effektivt udviklingsapparat.
Vores tilgang er helhedsorienteret og ser på hele værdikæden fra ide til færdigt produkt.  Med andre ord kigger vi både på ledelsesprocesser i forbindelse med processen såvel som mere udviklingsorienterede processer.
Processen med at dokumentere nuværende proces, identificere spild og tegne den nye proces tager en uges tid, hvis alle interessenter er tilstede og kan bidrage til processen.
Processen inkluderer:

 • Indledende identifikation af udfordringer i udviklingsprocessen
 • Dokumentation af nuværende udviklingsproces
 • Identificering af spild i udviklingsprocessen
 • Overordnet ny proces ud fra de muligheder der eksisterer i virksomheden og med hensyntagen til identificeret spild

På den baggrund kan vi også assistere jer med implementeringen af processen og løbende hjælp til yderligere forbedring af processen.
Kontakt os for en indledende dialog om, hvordan vi kan hjælpe jer med at fjerne spild fra udviklingsprocessen og skabe en effektiv proces fra ide til værdi.
Book os herefter til en effektiv uge, hvor spild identificeres så det kan fjernes og værdi tilføres.