Er PRINCE2 agilt?

Som konsulent og PRINCE2 underviser møder jeg mange der opfatter PRINCE2 som værende rigidt og en vandfaldsbaseret som projektmetode.

 

Jeg mener at den opfattelse i høj grad skyldes PRINCE2’s processer omkring start og initiering af projekt, hvor man kan få den opfattelse af man skal kravspecificere alle krav til mindste detalje. Dette er ikke nødvendigt, tvært i mod kan man nøjes med at specificere væsentlige produkter der skal fremstilles i projektet og lade erfaring og forretningsværdi lede udviklingen af de øvrige krav.

 

Valg af projektfremgangsmåde

 

En af aktiviteterne i starten af et PRINCE2 projekt er at vælge projektfremgangsmåde – hvor et passende valg kunne være om man ønsker en vandfaldsbaseret tilgang eller en mere agil tilgang.

 

Hvornår skal man vælge en agil projekttilgang?

 

En agil projekttilgang er ikke altid det rette valg. Der er en potentiel omkostning ved at udskyde visse beslutninger og krav til senere dele af et projekt. Nedenstående parametre er med til at godtgøre behovet for at vælge en agil tilgang:

 

 • Alle krav til produkter kendes ikke fra starten
 • Der er stor sandsynlighed for at der er behov for at ændre på krav til produkterne undervejs i projektet. F.eks. på grund af at projektets omverden ændrer sig.
 • Projektets produkter kan give værdi som delprodukter og ikke kun som et samlet produkt
 • Slutproduktet der skal fremstilles defineres undervejs på baggrund af input fra brugere af produktet

Hvorfor bruger PRINCE2 i et agilt projekt

 

Nogle vil måske undre sig over, at skulle bruge PRINCE2 til agile projekter når der allerede findes metoder som f.eks. SCRUM.

 

PRINCE2 bidrager med en lang række elementer som ikke er en del af f.eks. SCRUM og samtidigt kan PRINCE2 styre projekter med både agilt og ikke agilt indhold. F.eks. et IT projekt, hvor selve IT udviklingen foregår agilt men den tilhørende marketingleverance kører mere traditionelt.

 

PRINCE2 bidrager blandt andet med:

 

 • Risikostyring
 • Placering af ansvar og definerede roller på de højere niveauer i projektet
 • Afvigelsesstyring
 • Kommunikation

Forudsætninger for at kunne vælge en agil projekttilgang

 

For at kunne bruge PRINCE2 mere agilt kræver det, at den kontrakt der indgås mellem kunde og leverandør understøtter en agil projekttilgang. F.eks., at den baseres på aftalt timepris for leverandøren og kunder deltager i den løbende udvikling af produktet og projektet.

 

Det vil sige, at man skal acceptere at man ikke kan skrive en kontrakt der låser både pris, omfang og tid.

 

Sådan gøres PRINCE2 mere agil

 

Hvis man har besluttet at bruge PRINCE2 i en mere agil version er her en mulig måde at gøre det på:

 

 1. I forbindelse med start og initiering af projekt vælges en agil projekttilgang og det sikres at dette understøttes af evt. kontrakter mellem kunde og leverandører.
 2. Slutproduktbeskrivelsen beskriver overordnet det produkt som projektet skal frembringe samt de overordnede acceptkriterier og krav til kvalitet.
 3. De vigtigste produkter defineres og beskrives via produktbaseret planlægning.
 4. Disse produktbeskrivelser kunne f.eks. udfærdiges som en produkt backlog som det kendes fra f.eks. SCRUM
 5. Planlægningen af faser sker ud fra hvilke delprodukter der giver selvstændigt forretningsværdi.
 6. Udviklingen af produkterne sker i en række definerede arbejdspakker (sprint backlogs)
 7. Den løbende udvikling af krav sker ligeledes i en arbejdspakke, hvor målet er at sikre udviklingen af krav til næste fase.

 

Kom i gang med at bruge PRINCE2 mere agilt

 

Står I over for et projekt, hvor i overvejer en mere agil tilgang, kunne PRINCE2 være en god måde at sikre effektiv styring af projektet samtidigt med, at i tillader en agil udvikling af produktet.

 

Hos Crevato vil vi gerne hjælpe jer med rådgivning om, hvordan i bruger PRINCE2 mere agilt. Vi kan hjælpe jer fra den indledende projektide til realisering af projektets værdi – men vi vil gerne starte med en uforpligtende snak omkring mulighederne for jeres konkrete projekt.

 

Kontakt os, og lad os drøfte mulighederne for jeres projekt.